« I woukonmansé vansé, pli désidé kou-lasa. Monchè, i ja la ! A pa konyéla pou fè dèyè, an ! Syèl-la té démasyé, kifè lalin-la té ka rivé kléré tibwen alantou a-y, magré bwa Sensovè té épé. Tanzantan, i té ni lidé i té ka vwè lonbraj pasé vitman, konsa, ka travèsé anmitan sé pyébwa-la. Tansèlman lè ou ja rivé ji la, asézèisit, ou pé pa lésé lapérézité fè-w bat dèyè ; i té ja angajé. »

« On liv-rakontaj kon sila, épi nèf istwa-kout, ka défouyé sa ki ka fè disparèt pé pa pran nou adan on batzyé. An pé mandé tanprisouplé, pou près toumoun konsidéré Man Ena Eluther byen doubout dèyè pawòl a-y. Ou ké santi a pa p’on kalité sijésyon, ni p’on komann o komandman. Sé pa jako-répèt nonplis. Sé kréyasyon a on pwofésè kréyòl ki chouké an siyaj a gwoka, kidonk an lang é kilti kréyòl Gwadloup. Jennès a Man Ena Eluther ka ban nou dwa di i ja pran bon lèv mé sé dèyè bwa ki ni bwa. Man Ena Eluther ka envité nou pawtajé konésans épi lanmou i pòté pou voyé douvan adan on travay dontokèl mwen gloupé épi onlo plézi bout-an-bout. »

Votre avis

Based on 1 review Écrire un avis
Translation missing: fr.general.search.loading