Dèstan manmi Yaya té di « Je demande la main », yotout té ka kouri an pyé a-y an salon-la é té ka réponn adan on sèl balan : « Accordée ! »

Sanmdiswa-lasa, granman sanblé tout jénérasyon a-y é désidé rakonté yo on istwa ki fèt poubon an fanmi a-y. I té vlé di yo lavérité avan zyé a-y té fèmé. Kwa si bouch-lasa, sé té on istwa anbafèy moun a fanmi a-y té wont. Men pou li, sa té pòtalans désandans a-y té konnèt-li davwa sa yo té kalé tandé prézantman, pa té maké an p’on liv, pa té ka aprann an p’on lékòl, asi p’on rézososyo, p’on sit entèwnèt .

Ni moun ki té ka kwè sé té kont a vyéfanm, men li, Yaya, té sav sé té vré. I pa té vlé konésans-lasa mò épi-y, konsa rivé enpé fanmi ki té ka séré anba kabann a mémwa ayo, sa yo té ka kwè sé malédisyon.

Jan Vilar di konsa : « Kilti a pa sa ki rété an tèt lè ou pa’a sonjé, men an vérité sa ou tini a konnèt lè yo pòté mannèv, pou’ou pa savé. » On tim-tim-bwasèk pou timoun ? Asirépasenten.

Langue : créole guadeloupe
Format : 12 x 19 cm
Nb de page : 176 pages

Translation missing: fr.general.search.loading